Email

hyundai.cskh@gmail.com

Hotline PKD

08 6969 5979

Dòng xe:
Chọn nơi:

Vui lòng chọn dòng xe và nơi đăng ký để dự toán chi phí.

Giá (VNĐ) :
Phí trước bạ :
Phí đăng ký :
Bảo hiểm Vật Chất : (1.4%)
Phí đường bộ : 1.560.000
Đăng Kiểm : 90.000
Dịch Vụ Đăng Ký : 4.000.000
Bảo Hiểm Bắt Buộc : 0
Tổng dự toán :
Gọi Ngay Giảm 10Tr
Phòng Kinh Doanh
Thiết Kế Bởi Vĩnh XD